Orientačný cenník služieb a opráv


Servis

Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
Servis kondenzačný kotol do 35 KW 55 € 66 €
Servis kondenzačný kotol nad 35 KW Cenová ponuka
Servis závesný atmosferický kotol do 35 KW 50 € 60 €
Servis stacionárny atmosferický kotol do 50 KW 50 € 60 €
Servis stacionárny atmosferický kotol nad 50 KW Cenová ponuka
Servis olejový horák do 50 KW 60 € 72 €
Servis plynový horák do 50 KW 65 € 78 €
Servis plýnových a olejových horákov nad 50 KW Cenová ponuka

Opravy

Oprava kondenzačných alebo atmosferických kotlov 30 €/hod 36 €/hod
Oprava plynových a olejových horákov 40 €/hod 48 €/hod
Ostatné opravy 30 €/hod 36 €/hod

Montáž

Montáž kondenzačných alebo atmosferických kotlov Cenová ponuka  
Montáž plynových alebo olejových horákov Cenová ponuka  
Ostatné montáže Cenová ponuka  

Opravy


Meranie splodín 10 € 12 €
Meranie úniku plynu 10 € 12 €

Doprava


Doprava do 10 KM 5 € 6 €
Doprava od 10 do 30 KM 20 € 24 €
Doprava do 50 KM 30 € 36 €
Doprava nad 50 KM Dohodou

Príplatky za prácu mimo pracovnú dobu