Čo obsahuje Servis:

Kondenzačné kotle:

– Kontrola bezpečnostných dielov na kotly, Vyčistenie horáka,
– Vymontovanie a následná kontrola a očistenie poprípadne výmenna zapalovacej elektródy,
– Kontrola a čistenie poprípadne výmenna ionizačnej elektródy,
– Čistenie výmenníka tepla zo strany splodín,
– Vyčistenie odtokovej nádoby a následné naplnenie vodou, Kontrola expanznej nádoby,
– Meranie splodín horenia,
– Nastavenie horenia, Kontrola tesnosti plynového potrubia k uzáveru kotla.

Závesné atmosferícke kotle a závesné turbokotle

– Kontrola bezpečnostých dielov na kotly,
– Vyčistenie horáka,
– Vymontovanie a následná kontrola a očistenie poprípadne výmenna zapalovacej elektródy,
– Kontrola a čistenie poprípadne výmenna ionizačnej elektródy,
– Čistenie výmenníka tepla zo strany splodín,
– Kontrola expanznej nádoby, –
– Kontrola priechodnosti a tesnosti dymovodu,
– Meranie splodín horenia,
– Nastavenie horenia,
– Kontrola tesnosti plynového potrubia k uzáveru kotla.

Atmosferické stacionárne kotle

– Kontrola bezpečnostých dielov na kotly,
– Vyčistenie horáka,
– Vymontovanie a následná kontrola a očistenie poprípadne výmenna zapalovacej elektródy,
– Kontrola a čistenie poprípadne výmenna ionizačnej elektródy,
– Čistenie výmenníka tepla tlakom vzduchu zo strany splodín,
– Kontrola expanznej nádoby,
– Meranie splodín horenia,
– Nastavenie horenia,
– Kontrola tesnosti plynového potrubia k uzáveru kotla.

Plynové horáky

– Kontrola bezpečnostých dielov na horáku,
– Vyčistenie horáka,
– Vymontovanie a následná kontrola a očistenie poprípadne výmenna zapalovacej elektródy,
– Kontrola a čistenie poprípadne výmenna ionizačnej elektródy,
– Kontrola zmiešavacej hlavice,
– Kontrola plynového ventilu a filtra, Akustická kontrola vzduchového motora,
– Meranie splodín horenia,
– Nastavenie horenia,
– Kontrola tesnosti plynového potrubia k uzáveru kotla.

Olejové horáky:

– Kontrola bezpečnostých dielov na horáku,
– Vyčistenie horáka,
– Vymontovanie a následná kontrola a očistenie poprípadne výmenna zapalovacej elektródy,
– Kontrola a čistenie fotoodporu,
– Kontrola zmiešavacej hlavice,
– Kontrola spojky medzi motorom a olejovou pumpou,
– Kontrola olejovej pumpy a olejových filtrov, kontrola na tesnost olejových hadíc,
– Akustická kontrola vzduchového motora,
– Meranie splodín horenia,
– Nastavenie horenia.